Multisport

Jaké aktivity můžete využít?

Kartu Multisport lze využít jak na vstup do posilovny tak i na skupinová cvičení.

Vstup do posilovny: po vyplnění osobních údajů na recepci je vstup do posilovny za cenu karty Multisport.

Skupinové lekce: po vyplnění osobních údajů na naší recepci je možné použití karty Multisport.

Jak často můžete kartu využít?

Kartu Multisport můžete využít na jednu z výše uvedených aktivit jednou za den.
Není možné na kartu navštívit dvě aktivity v jednom dni.

První návštěva

Karta Multisport je nepřenosná, proto při první návštěvě vyžadujeme na recepci předložení dokladu totožnosti a vyplnění jednoduchého formuláře pro vytvoření účtu v našem fitness centru.
Evidenci do našeho systému si Vás recepční na místě vyfotografuje, aby tak byla ještě zajištěna ochrana nepřenosnosti Vaší Karty Multisport.

Další návštěvy

Doklad totožnosti spolu s kartou Multisport vyžadujeme při každé další návštěvě našeho fitness centra. Bez dokladu totožnosti nebo karty Multisport není možné vstup umožnit.

Rezervace

Rezervaci můžete provést telefonicky na čísle 725 367 610 nebo přímo na recepci našeho fitness centra.